Tác giả: Kin

Kin - người sáng lập Trên Kệ Sách. Tôi không phải người quá chuyên tâm với sách. Tôi mến sách, cảm nhận được những giá trị nơi sách. Và Trên Kệ Sách là nơi tôi nhân thêm giá trị đó đến mọi người!