Tác giả: Kin

Hi, Mình là Kin - người sáng lập Trên Kệ Sách. Mình không phải người quá chuyên tâm với sách. Mình chỉ mến sách, cảm nhận được giá trị mà sách có thể mang đến cho mình. Và Trên Kệ Sách là nơi để mình nhân thêm giá trị đó đến với mọi người!