Văn minh Đông Phương và Tây Phương – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Danh mục:

Mô tả

Văn minh của Đông phương là văn minh “phẩm”, đặc trưng bởi sự tập trung vào Đạo học và triết lý nhân sinh. Trong khi đó, văn minh Tây phương là văn minh “lượng”, tập trung vào khoa học và công nghệ, cả hai thực chất là một khối trong văn minh chung của nhân loại.

  • Tên tác phẩm: Văn minh Đông Phương và Tây Phương
  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Văn minh Đông phương và Tây phương của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần là tập sách nghiên cứu về những đặc tính của hai nền văn minh của nhân loại là Đông phương và Tây phương. Văn minh của Đông phương là văn minh “phẩm”, còn văn minh của Tây phương là văn minh “lượng”. Văn minh phương Đông thiên về Đạo học còn văn minh Tây phương thiên về Khoa học. Nhưng, tuy khác nhau xa về phương pháp nghiên cứu nhưng văn minh nhân loại là nền văn minh dung hòa cả hai bên, bao gồm cả phương Đông và phương Tây, cả hai thực chất là một khối trong văn minh chung của nhân loại. Nên tác giả thu Giang cho rằng tuy hai mà một, tuy một mà hai, là hai mặt của một vấn đề, không nên tách rời mà cũng không thể tách rời. Tác giả đề xuất một sự dung hòa cần thiết giữa văn minh Đông và Tây phương để lấp lại thế quân bình hầu mang lại hạnh phúc cho nhân loại trên thế giới.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.