Vật, xây ở suy tư, nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật, tồn tại và thời gian – Martin Heidegger

Danh mục:

Mô tả

Đây là quãng thời gan dài giữa lòng một châu Âu khói lửa với sự hoành hành và sụp đổ của chế độ Đức quốc xã – mà Heidegger có nhiều “duyên nợ” đầy vướng mắc và gây tranh cãi – và những năm tháng đầu tiên của thời kỳ tái thiết hậu chiến của nước Đức.

  • Tên tác phẩm: Vật, xây ở suy tư, nguồn gốc của tác phẩm nghệ thuật, tồn tại và thời gian
  • Tựa gốc: The Origin of the Work of Art
  • Tác giả: Martin Heidegger
  • Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn

Tập sách này giới thiệu bản dịch (và chú giải) bốn tuyệt phẩm của Martin Heidegger (1989-1976):

1. VẬT (Das Ding/ The Thing);

2. XÂY Ở SUY TƯ (Bauen Wohnen Denken/ Building Dwelling Thinking);

3. NGUỒN GỐC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (Der Ursprung des Kunstwerkes/ The Origin of the Work of Art);

4. Phần dẫn nhập của danh phẩm TỒN TẠI VÀ THỜI GIAN (Sein und Zeit/Being and Time), với nhan đề: “Trình bày về ý nghĩa của câu hỏi về Tồn Tại”, gồm hai chương với 8 đoạn.

Tập sách này giới thiêu bốn tuyệt phẩm cách nhau 25 năm của Martin Heidegger. Đây là quãng thời gan dài giữa lòng một châu Âu khói lửa với sự hoành hành và sụp đổ của chế độ Đức quốc xã – mà Heidegger có nhiều “duyên nợ” đầy vướng mắc và gây tranh cãi – và những năm tháng đầu tiên của thời kỳ tái thiết hậu chiến của nước Đức. “Hành trình tư tưởng” hay “con đường suy tư” của Heidegger cũng trải qua nhiều biến chuyển trong thời gian ấy, như thể có nhiều Heidegger khác nhau! Bản thân ông xác nhận một “bước ngoặt” hay “khúc quanh” bắt đầu vào năm 1930 (ba năm sau Tồn Tại và Thời Gian (1927) và thời kỳ này chỉ kết thúc khi chuyển sang “suy tư về Ereignis” vào các năm 1936-1938, tức bao hàm cả thời kỳ viết Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật (1955). Vậy, ta có ba chân dung về Heidegger (tất nhiên có liên hệ với nhau): một Heidegger sơ kỳ (trước 1950), một Heidegger trung kỳ hay quá độ (1956-1938) và một Heidegger hậu kỳ (sau 1958). Tuy nhiên, với Xây Ở Suy Tư (1961), dường như có một “bước ngoặt” mới bắt đầu từ 1946, khiến có người (như Julian Young) muốn nhận điện rất có cơ sở thêm một Heidegger thứ tư: Heidegger “hậu chiến”. Đó cũng là cách để nhận rõ rằng triết học về nghệ thuật của Heidegger không kết thúc với Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật lừng danh mà còn tiếp tục biến chuyển trong suốt bơn 40 năm tiếp theo từ quá trình “tiếp cận” thi ca và tư tưởng của Hölderlin cho đến các trào lưu nghệ thuật hiện đại và đương đại.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.