Review Sách

Review sách Ngôn ngữ của thành công – tác giả Tom Sant

Mở đầu cho năm 2018 chăm chỉ đọc sách hơn, chăm chỉ viết lách hơn, Kin đã chọn một cuốn sách liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ. Và dĩ nhiên, sau khi đọc xong là Kin bắt đầu viết để chia sẻ với bạn Review sách Ngôn ngữ của thành công – tác giả Tom Sant.

Continue reading