Review Sách

Chu Dịch Huyền Giải: Tác phẩm “Ứng dụng Dịch” căn cơ bài bản

Kin là một trong những độc giả hết sức yêu thích những cuốn sách của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần vậy nên việc không bỏ sót bất cứ tựa sách nào trong tủ sách Thu Giang. Hôm qua, Kin mới đọc đến những trang cuối của cuốn Chu Dịch Huyền Giải nên viết ra đôi dòng chia sẻ…

Continue reading