Review Sách

Những mảnh mắt nhìn – cuốn tiểu thuyết “lạ” trên văn đàn trẻ

Được chấp bút bởi một tác giả trẻ, không ai nghĩ rằng Những mảnh mắt nhìn lại mang cái nhìn ưu tư về thân phận con người đến thế. Đặc biệt hơn, cuốn tiểu thuyết đầu tay của Thái Cường còn gây bất ngờ bởi nhiều yếu tố hiếm thấy, từ hình thức tới nội dung.

Continue reading