Review Sách

Review sách Khám phá ngôn ngữ tư duy

Có bao giờ bạn nghĩ chính mình đang sở hữu một siêu năng lực thật sự không vì bạn có thể đọc được suy nghĩ của ai đó? Hay đơn giản là bạn luôn biết cách tạo ra một bầu khí vui vẻ, hòa hợp với mọi người xung quanh, lắng nghe và được mọi người tin tưởng. Hoặc ngược…

Continue reading