Review Sách

Chút chia sẻ về GAM7 No.14 Advertising – Họ không quan tâm đến quảng cáo lắm đâu

Tháng rồi Kin có nhận được cuốn sách GAM7 No.14 Advertising – “Họ Không Quan Tâm Quảng Cáo Lắm Đâu”. Tuy nhiên, vì một số khách quan mà tới tận bây giờ mới đọc xong đến những trang cuối cùng để giới thiệu đôi điều đến mọi người.  Thôi dù sao cũng cũng tranh thủ có một bài để dành…

Continue reading