Review Sách

Tôi, Tương lai & Thế giới có đáng đọc hay không?

Xin chào mọi người, vẫn là Kin. Kin lại bắt đầu tự hứa với bản thân chăm chỉ đọc sách hơn trong năm nay. Để thể hiện sự nghiêm túc trong lời hứa này, tuần rồi Kin đã rất hăng say và ngấu nghiến xong cuốn sách Tôi Tương Lai & Thế Giới của tác giả Nguyễn Phi Vân. À…

Continue reading