Review Sách

Review Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Như thường lệ mỗi tuần một cuốn sách, tuần này sẽ tới lượt bài viết review Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số. Đây là cuốn sách đã mang đến cho mình rất nhiều kiến thức về tiếp thị hiện đại. Nhiều kiến thức quá nên phải cố gắng thẩm thấu từ từ chứ…

Continue reading