Tác giả

Malcolm Gladwell

Review sách Trong Chớp Mắt
Review Sách

Review sách Trong Chớp Mắt – Malcolm Gladwell

Sau cuốn sách Điểm Bùng Phát thì tuần này Kin đã chìm đắm trong cuốn Trong Chớp Mắt của tác giả Malcolm Gladwell. Nào cùng xem Kin sẽ viết gì trong bài review sách của tuần này nhé. Khác với những cuốn sách trước, Kin bắt đầu viết về Trong Chớp Mắt khi chỉ vừa đọc tới trang số 45…

Continue reading
You may also like
Tiểu thuyết Suối Nguồn: Kinh điển liệu có khó đọc? Tiểu thuyết Suối Nguồn: Kinh điển liệu có khó đọc?
2 Tháng Năm, 2019
Đánh giá nhanh Gam7 Book 12 Personalization – Xu Hướng Tương Tác Cá Nhân Hóa Đánh giá nhanh Gam7 Book 12 Personalization – Xu Hướng Tương Tác Cá Nhân Hóa
19 Tháng Hai, 2019
Chu Dịch Huyền Giải: Tác phẩm “Ứng dụng Dịch” căn cơ bài bản Chu Dịch Huyền Giải: Tác phẩm “Ứng dụng Dịch” căn cơ bài bản
16 Tháng Hai, 2019