Review Sách

Triết học dễ dàng hơn với “Lịch sử triết học phương đông viết cho thanh thiếu niên”

Từ xưa đến nay, triết học luôn là một vấn đề rất hàn lâm và không bao giờ là một lĩnh vực dễ nhằn. Nhắc tới triết học đừng nói học sinh ngay cả sinh viên, một số người lớn cũng còn thấy hơi ngán bởi tính khô khan, độ dài lịch sử cùng sự phức tạp, thâm sâu mà…

Continue reading