Review Sách

Tiểu thuyết Suối Nguồn: Kinh điển liệu có khó đọc?

Suối nguồn là một trong những cuốn sách rất dày (1200 trang) mà Kin đã đọc hết tính đến thời điểm hiện tại. Suối Nguồn cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà Kin cảm thấy hứng thú đến trang cuối cùng tính đến thời điểm Kin viết đôi dòng cảm nhận của cá nhân về cuốn sách này. Những…

Continue reading