Review Sách

Review sách Chinh Phục Sự Hỗn Loạn – tác giả Clate Mask

Mình vừa đọc xong và quyết định review sách Chinh phục sự hỗn loạn ngay để cùng chia sẻ với mọi người. Cuốn sách Chinh phục sự hỗn loạn với lời tựa phụ đi kèm “Làm thế nào phát triển một doanh nghiệp nhỏ Thành Công mà không bị Phát điên” vô cùng hấp dẫn. Mình đang kinh doanh và…

Continue reading